Vrijwilligers voor de buurttuin gezocht

Wij zoeken vrijwilligers die in het voorjaar 2018 een functionele tuin naast het buurtcentrum willen aanleggen en daarna willen onderhouden. Het moet een tuin voor de buurt worden. Met als doel de sociale kracht versterken en jong en oud te verbinden. Het project draagt bij aan duurzaamheid, educatie en sociaal …

18 november onthulling van de stokstaarten

Zaterdag 18 november worden om 11.00 uur op het Stadhoudersplein de Stokstaarten onthuld. De bronzen sculptuur, bestaande uit zeven stokstaarten, verbeeldt de saamhorigheid van een hechte gemeenschap. Het uitgangspunt “Van ons, voor ons” is bijzonder goed ontvangen bij de vele scholen en alle vrijwilligers, die meegeholpen hebben aan het tot …

Bezoek het Erfgoedcafé op woensdag 26 april!

Neem uw erfgoedwens mee naar het Erfgoedcafé! Op woensdag 26 april organiseert de gemeente een Erfgoedcafé in de bibliotheek van Wassenaar. Bent u erbij? Tussen 17.00 uur en 19.00 uur kunt u uw erfgoedwens delen met wethouder Zweerts de Jong (cultureel erfgoed) en wethouder Leo Maat (archeologie). Zij gaan graag met …

Inventarisatie “bijzondere groen” in Wassenaar

Van: Bestuur van Vrienden van Wassenaar Beste vrienden, De Gemeente Wassenaar is momenteel bezig een inventarisatie te maken van al het “bijzondere groen” in Wassenaar. De bedoeling is dat er een volledig overzicht wordt opgesteld en dat wordt een zogenaamde “Groene Waardenkaart”. Onze oproep is aan bewoners en wijkverenigingen om bijzonder groen …

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 april 2017. Inloop en koffie 19.00 uur. Aanvang vergadering 19.30 uur. Plaats: Het Deijlercentrum, Hofcampweg 3, 2241 KD Wassenaar. Agenda Opening Ingekomen stukken Verslag Algemene ledenvergadering 04 juni 2016 Het verslag kunt …

Wat vind u van onze wijk?

Graag zouden wij uw aandacht willen vragen voor uw directe leefomgeving, Groot Deijleroord. Als wijkgemeenschap stellen wij ons ten doel: ” het bevorderen en verbeteren van het woon- en leefklimaat, inclusief veiligheid, in onze wijk”. U kunt ons hierbij helpen door onze enquête in te vullen en hiermee aan te geven wat …