Voortgang opknappen tuin Deijlercentrum

Wij zijn begonnen.. Zoals al eerder in deze krant is aangekondigd, is Wijkgemeenschap Groot Deijleroord  geselecteerd door Arcadis om mee te doen aan een wedstrijd voor buurtprojecten. Arcadis, voorheen de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, organiseert ieder jaar een landelijke wedstrijd, ook wel bekend als het project “Kern met Pit”. Het project …

Vrijwilligers voor de buurttuin gezocht

Wij zoeken vrijwilligers die in het voorjaar 2018 een functionele tuin naast het buurtcentrum willen aanleggen en daarna willen onderhouden. Het moet een tuin voor de buurt worden. Met als doel de sociale kracht versterken en jong en oud te verbinden. Het project draagt bij aan duurzaamheid, educatie en sociaal …