Inwoners en ondernemers denken mee over participatie Omgevingswet

De gemeente Wassenaar onderzoekt op dit moment hoe het beste ondersteuning kan worden gegeven aan de participatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Door het invullen van een korte vragenlijst kunnen inwoners en ondernemers hierover hun mening geven. Zo helpen zij bij het ontwikkelen van de spelregels en middelen en …

Wassenaarse bloembollen actie

Ter introductie van het  nieuwe Wassenaarse Fonds heeft de gemeente bloembollen ter beschikking gesteld om door haar inwoners te worden uitgeplant. Het heeft de voorkeur om deze bloembollen te planten in de zgn “boomspiegels”, d.i. de grond rond de plek waar de boom in de grond staat.  Hierdoor ontstaat er …

Regentonnen

De laatste dagen beginnen regenbuien Wassenaar een beetje af te koelen.  Maar het zijn kortstondige buien die op sommige plekken,  vooralsnog buiten Wassenaar,  tot wateroverlast leiden hetgeen op zijn beurt weer  discussies oproept binnen de Hoogheemraden en Waterschappen. Deze roepen steeds vaker op om het regenwater langer vast te houden.  …

Het ligt voor het grijpen

Hoe heerlijk is het om een mooie wandeling te maken. Helaas kom je vaker dan je wilt ook zwerfvuil tegen. Plastic bekertjes, flessen, blikjes… Weet je dat een plastic fles of zakje na 5-10 jaar niet zomaar verdwijnt maar dan nog slechts langzaam aan het afbrokkelen is? En een plastic …

ZONNEPANELEN? DOE MEE!

WAT? In de afgelopen maanden hebben we ongeveer 500 woningeigenaren in Deijleroord benaderd over het verduurzamen van onze woningen. Uit de binnengekomen reacties is gebleken dat er vooral belangstelling is voor het gemeenschappelijk inkopen en plaatsen van zonnepanelen. De St. Jan Baptistschool is daarnaast ook geïnteresseerd en betrokken bij het …

Bewonersinitiatieven realiseren met hulp van Fonds 1818

Een pluktuin in de wijk, muziek maken met je straatgenoten, koffie-ochtenden voor ouderen: Fonds 1818 omarmt plannen die de wereld een beetje socialer, groener, creatiever, sportiever en inclusiever maken. Dus heb jij een goed idee, maar geen geld? Let dan even op; wij geven donaties van 250 tot 1.500 euro …