Project Heterdaad

Op maandag 27 mei 2019, om 19:30 uur, wordt er een informatieavond georganiseerd over project “Heterdaad” voor beheerders van WhatsAppbuurtpreventiegroepen. Deze informatieavond vindt plaats op het politiebureau Wassenaar, Hofcampweg 102 te Wassenaar. Graag nodigen wij u hierbij uit voor deze avond. Buurtbewoners die interesse hebben om een WhatsAppbuurtpreventiegroep op te …

Buurttuin Deijlerhof ontvangt Kern-met-Pit Predicaat

Het “Deijlerhof” is de tuin die behoort bij het wijkcentrum Groot Deijleroord, “Het Deijlerhuis”, aan de Hofcampweg 3. De tuin is in 2018, door vrijwilligers uit de buurt en een aantal kinderen flink opgeknapt tot een prachtige buurttuin met veel mogelijkheden. Tezamen met financiele- en materiele hulp van plaatselijke ondernemers …

Oproep: Stem op Buurttuin Deijlerhof voor de prijs van “Gouden Pit”

De tuin die behoort bij het wijkcentrum Groot Deijleroord, “Het Deijlerhuis”  aan de Hofcampweg  3 heeft het afgelopen jaar een ware metamorfose ondergaan. Van een vervallen en overwoekerde Jeu-de-boules baan is het  geworden tot  een prachtige  buurtuin met veel mogelijkheden. De  buurttuin, gedoopt tot  “Deijlerhof”, is opgeknapt  door  vrijwilligers uit …

Wie schrijft een gedicht voor het Deijlerhof?

In samenwerking met het bestuur van wijkgemeenschap Groot-Deijleroord doet het bestuur van de Stichting Poëzieroute Wassenaar een oproep om een gedicht te schrijven dat geschikt is om te plaatsen in de tuin van het wijkcentrum Deijlerhuis (Deijlerhof). Het gedicht mag gaan over de tuin, over een ontmoetingsplek van mensen of …

Verrijk je Buurt inspiratiecafé 17 september 2018

Heb je een goed idee voor je buurt, maar geen idee hoe je begint? Kom dan naar een Verrijk je Buurt inspiratiecafé! We delen voorbeelden, ervaringen én we gaan brainstormen. Programma Maandag 17 september 2018 Locatie: Deijlercentrum, Hofcampweg 3, Wassenaar Inloop: vanaf 19:30 uur Start programma: 20:00 uur Einde: 21:30 …

Voortgang opknappen tuin Deijlercentrum

Wij zijn begonnen.. Zoals al eerder in deze krant is aangekondigd, is Wijkgemeenschap Groot Deijleroord  geselecteerd door Arcadis om mee te doen aan een wedstrijd voor buurtprojecten. Arcadis, voorheen de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, organiseert ieder jaar een landelijke wedstrijd, ook wel bekend als het project “Kern met Pit”. Het project …

12 april Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 april 2018. Inloop en koffie 19.00 uur. Aanvang vergadering 19.30 uur. Plaats: Deijlercentrum, Hofcampweg 3, 2241 KD Wassenaar. Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april2017. Het verslag van …

Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar

Parochiebestuur H. Augustinus maakt standpunt bekend: Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar. Op 1 februari heeft het bestuur van de parochie H. Augustinus haar standpunt bekendgemaakt omtrent de keuze van de centrale kerk voor de toekomst van Wassenaar. Er zijn momenteel nog drie kerken in Wassenaar, t.w. De Goede Herderkerk aan …