Voortgang opknappen tuin Deijlercentrum

Wij zijn begonnen.. Zoals al eerder in deze krant is aangekondigd, is Wijkgemeenschap Groot Deijleroord  geselecteerd door Arcadis om mee te doen aan een wedstrijd voor buurtprojecten. Arcadis, voorheen de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, organiseert ieder jaar een landelijke wedstrijd, ook wel bekend als het project “Kern met Pit”. Het project …

12 april Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 april 2018. Inloop en koffie 19.00 uur. Aanvang vergadering 19.30 uur. Plaats: Deijlercentrum, Hofcampweg 3, 2241 KD Wassenaar. Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april2017. Het verslag van …

Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar

Parochiebestuur H. Augustinus maakt standpunt bekend: Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar. Op 1 februari heeft het bestuur van de parochie H. Augustinus haar standpunt bekendgemaakt omtrent de keuze van de centrale kerk voor de toekomst van Wassenaar. Er zijn momenteel nog drie kerken in Wassenaar, t.w. De Goede Herderkerk aan …

Nieuwe eigenaar voor Huize Den Deijl in Wassenaar

Het markante Huize Den Deijl en het bijbehorende huisje Hèhè zijn maandag 15 januari door de gemeente Wassenaar verkocht. Uit verschillende plannen zijn de initiatiefnemers van het plan Uitspanning Huize Den Deijl gekozen om van de panden weer een ‘Wassenaarwaardige entree’ te maken. Initiatiefnemers Roland Ohlenschlager en Tobias Beumer, ondersteund …

Oudejaars Kinderdisco in het Deijlercentrum

Op vrijdagavond 29 december organiseert Wijkgemeenschap Groot Deijleroord een kinderdisco . De bekende disjockey BLIJWIN draait muziek voor de allerkleinsten vanaf 4 jaar tussen 17.00 en 18.00 uur. Ouders kunnen er desgewenst ook bijblijven. Kinderen vanaf 7 tot 13 jaar zijn vanaf 18.30 uur welkom in het Deijlercentrum. We gaan …

Messiaskerk Muziek Matinee en Tea Inn

Elke derde zondagmiddag van oktober tot en met maart is er in de Messiaskerk van 15.30 tot 16.30 uur een muziekuitvoering. De muziek is van een grote verscheidenheid aan componisten en genres, zowel geestelijk als wereldlijk. Het programma biedt het volgende: Een aantal mensen komt niet alleen voor het concert maar ook …

Het Deijlercentrum bruist van de activiteiten

Het Deijlercentrum bruiste afgelopen zaterdag weer van de activiteiten. Maria Bellekom en Netty Lamaker hadden een bridgedrive georganiseerd, waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam van Unicef. Het Wassenaarse bedrijfsleven heeft de bridgedrive mede gesponsord en daardoor kon wethouder Inge Zweers de Jong een cheque van €3500 overhandigen aan de …

Vrijwilligers voor de buurttuin gezocht

Wij zoeken vrijwilligers die in het voorjaar 2018 een functionele tuin naast het buurtcentrum willen aanleggen en daarna willen onderhouden. Het moet een tuin voor de buurt worden. Met als doel de sociale kracht versterken en jong en oud te verbinden. Het project draagt bij aan duurzaamheid, educatie en sociaal …